Investigarea resurselor minerale care pot face obiectul unor exploatari industriale se poate face atat cu metode invazive (care deranjeaza mediul geologic - foraje, santuri, galerii) cat si neinvazive (masuratori geofizice). Costul din ce in ce mai scazut al acestora din urma, datorat perfectionarii continue a aparaturii geofizice si a programelor de prelucrare a datelor, le recomanda indiferent de natura si marimea zacamantului.
         Prin masuratori geofizice se pot evidentia :
-          Grosimea copertei zacamantului
-          Faliile si zonele de fisuratie
-          Zonele de alteratie hipogena si supergena
-          Zonele cu mineralizatii metalice
-          Intercalatiile sterile sau corpurile alogene incluse in volumul rocii utile
-          Volumul zacamantului
         Este recomandabila  investigatia complexa a zacamintelor, prin utilizarea mai  multor metode geofizice complementare, cum ar fi combinatia intre metode electrice, magnetice si seismice, utilizand diverse tehnici de masurare. Cu costuri mai mari se pot utiliza metodele electromagnetice (CSAMT, TDEM, radar) sau  gravimetrice. Alegerea metodelor geofizice se face pe baza urmatoarelor criterii : natura resursei, contextul geologic, adancimea estimativa, extinderea, gradul necesar de cunoastere, expeditivitatea si  costul .
 
          Prezentam in continuare cateva studii de caz, avand diverse obiective. 
1. Investigatia unui corp de diabaze (1, 2, 3), prin sondaje electrice verticale si masuratori magnetice de detaliu, la sol. Curgerile submarine sunt de tip pillow lava, inglobeaza calcare stratificate si siltite triasice si fac parte din structuri plicative de varsta alpina. Acestea  au directie nord vest – sud est,  vergenta nord-estica si sunt afectate de falii transversale.
 
2. Roci carbonatice de varsta jurasica apartinand sinclinalului Casimcea – Dobrogea Centrala.  Frecvent se intalnesc intercalatii stratiforme de argile reziduale. Tomografia de rezistivitate (ERT) a fost  realizata intr-o zona restransa situata in vecinatatea perimetrului de exploatare ( 9, 10, 11). Au fost puse in evidenta un nivel de calcar friabil si o intercalatie argiloasa, delimitate printr-o falie longitudinala de compartimentul mai ridicat si  constituit din roca compacta.
 
3.Cel mai bun randament pentru investigarea depozitelor aluvionare de nisipuri si pietrisuri il au metodele electrice de tipul VES sau ERT care pot evidentia dezvoltarea  in adancime si pe orizontala a  structurilor,  prin sectiuni verticale, harti de tendinta ale rezistivitatii la diferite cote izobatice sau prin imagini 3D ( 13, 14). Structurile depozitionale difera mult ca forma si dimensiuni si depind in principal de viteza de transport. In zona cursurilor superioare ale raurilor se intalnesc de regula depozite cu caracter torential si aspect liniar; uneori acestea au caracter proluvial, putand fi usor de observat canalul de alimentare si  zona distala, de forma unui evantai, in care energia de transport se disipa si se produce granoclasarea materialului. In zona cursurilor inferioare meandrate, eroziunea, resedimentarea si divagatiile albiilor minore produc structuri complicate , in care indintarile de facies sunt frecvente. Investigatia acestor zone necesita masuratori cu grad mai sporit de detaliu.
 
4.Investigatia prin metode electrice a depozitelor de carbuni de varsta pliocena din Subcarpatii Munteniei este justificata de existent unor contrastele de rezistivitate dintre stratele productive si cele din culcus si acoperis, constituite de regula din roci pelitice. Pe langa grosimea copertei si a zacamantului  se pot evidentia elemente structurale (flexuri sau ruperi) cauzate in principal de alunecari sin sau post depozitionale ( 15, 16, 17).
 
5.In cazul mineralizatiilor  metalice, functie de natura si tipul lor, se pot utiliza diferite metode si tehnici de investigatie, dintre care cele electrice ( rezistivitate, PI, SP, corp incarcat), electromagnetice, magnetice si radiometrice au o importanta aparte.
 
6. Dimensiunile si adancimile mari ale zacamintelor de hidrocarburi sau a apelor termale implica, in afara metodelor seismice, utilizarea unor metode de investigatie preliminare mai ieftine care sa defineasca contextul structural major si uneori chiar a structurilor favorabile acumularilor acestor substante minerale. Metoda magnetotelurica (MT), gratie evolutiei spectaculoase a aparaturii, a devenit un instrument puternic de investigatie si chiar de monitorizare a unor structuri si procese adanci.
 
 

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro