Analiza si evaluarea siturilor aflate timp indelungat si/sau intens sub actiunea unor factori poluanti.
       In acest domeniu GEOMATHICS ONE a dobandit experienta prin realizarea   urmatoarelor tipuri de lucrari:
 
 Investigarea complexa a siturilor contaminate:
 
  •           Investigarea complexa , geologica si geofizica a siturilor contaminate;
  •           Probare geologica si interpretarea datelor ;
  •           Caracterizarea mediului geologic si elaborarea modelului conceptual;

 

Investigarea complexa a depozitelor de deseuri:

 Monitorizarea factorilor de mediu

  • Masuratori periodice privind dispersia si directia de deplasare a fluidelor prin medii poroase, permeabile;
  • Masuratori in timp real privind dispersia poluantului;
     

 Studii privind dispersia compusilor gazosi in atmosfera (AERMOD VIEW)

 

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro

  Investigatii geologice si geofizice - situri contaminate

Masuratori geofizice pentru evaluarea etanseitatii celulei de depozitare