Avem in vedere metodele si tehnicile de masurare  a unor potentiale electrice, fie naturale, fie provocate prin aplicarea unei diferente de potential intre doua puncte situate la partea superioara a terenului. Doua trasaturi sunt semnificative: curentul poate fi continuu, de tip treapta sau chiar alternativ iar cuplajul este numai galvanic. Semnalul masurat intre alte doua puncte depinde de distributia liniilor de curent din subsol, controlata de litologie, tectonica, umiditate, incarcatura ionica, temperatura etc. Modul de aranjare a celor patru electrozi  defineste dispozitivul de masura. Adancimea de investigatie creste pe masura cresterii lungimii liniei de injectie si depinde si de tipul dispozitivului utilizat. Si caracteristicile de sensitivitate ale dispozitivelor sunt diferite, alegerea lor facandu-se pe baza unor criterii de performanta, reprezentativitate si capacitate de decelare.
         Parametrul fizic determinant este rezistivitatea electrica (sau inversul ei, conductivitatea) care in multe cazuri este direct legata de caracteristicile geologice ale mediului.
            Noi utilizam masuratorile electrice pentru obiective situate la diferite adancimi, fie in forma sondajelor electrice clasice (de tip Schlumberger sau Wenner, pana la adancimi de cca 400 m) fie in forma ERT (Electrical Resistivity Tomography, pana la adancimi de cca 70 m). In functie de importanta obiectivului se pot face masuratori 3D, cu gradul de detaliere adecvat .
            Pentru obiective situate la adancimi mai mari, utilizam metodele electromagnetice, care sunt mai eficiente .
            Polarizatia indusa (IP) este un fenomen care poate fi masurat in domeniul timp sau in domeniul frecventa. In primul caz,  se datoreaza in principal unor efectele capacitive care apar la intreruperea curentului continuu injectat (fenomene de descarcare);  in domeniul frecventa apar defazaje intre tensiunea primara si cea secundara. Fenomenul de polarizatie indusa este mai pregnant in cazul prezentei mineralizatiilor metalice, mai ales daca sunt diseminate, si a peliculelor de minerale argiloase, constituind o modalitate de evaluare calitativa /semicantitativa a acestora.
            Metoda Potentialului Spontan (SP) consta in masurarea adecvata a unor potentiale naturale  produse in situatia existentei unor solutii ionice, prin fenomene fizico-chimice cum sunt oxido-reducerea si electrofiltratia. Prin urmare se pot evidentia si evalua, mai mult calitativ, scurgerile unor solutii mineralizate apoase, mineralizatii supuse fenomenelor redox, corpuri conductoare de tipul intercalatiilor de roci grafitoase.
 
 

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro

Tomografie de rezistivitate intr-un generator de gaz de depozit
 
 
                    ERT - masuratori de detaliu