Printre lucrarile recente :

Scanare magnetica a terenului pentru evidentierea utilitatilor
Tomografie de rezistivitate pentru caracterizarea terenului de fundare in roci sedimentare de origine aluviala 
Inversiune 3D a datelor de rezistivitate pentru studiul dispersiei unui contaminant lichid in subsol 

Bioherm si biostroma. Tomografie de rezistivitate

Evaluarea haldelor de steril minier (grosimi, volume, compusi chimici, aoreola de dispersie a solutiilor ionice, concentratii etc) prin metode geofizice si probare in foraje

Detectarea rezervoarelor subterane (beton armat, PVC, tabla)

Studiul unei alunecari de teren din zona Provita de Sus, jud.Prahova, in vederea stabilirii conditiilor de fundare a unei locuinte.

  

Studiul geofizic al unei poluari accidentale a solului. Au fost efectuate masuratori ERT 2D, pe profile, si 3D, pe un panou de 30x50 m. Totodata au fost recoltate si analizate chimic probe de apa si de sol din cateva foraje. Se remarca asemanarea intre forma aoreolei geochimice de dispersie a substantelor cu caracter poluant si a aspectului stratului poros-permeabil -nisipuri si pietrisuri- prin care s-a propagat poluarea.

Explorare prin metoda sondajului electric in zona Motru

Scanare geofizica a unui amplasament, prin metodele magnetica si ERT

Scanare geofizica prin metoda ERT a unui sit arheologic din localitatea Targsoru Vechi. Desi obiectivul a fost cu totul altul, rezultatele masuratorilor au evidentiat in mod spectaculos si fundatiile unei biserici apartinand perioadei medievale timpurii.

Scanare geofizica a amplasamentului in vederea determinarii conditiilor de fundare ale unor constructii. Pe langa coloana litostratigrafica, foarte utila ca preambul al studiului geotehnic, a fost evidentiata si o excavatie veche, colmatata, care nu avea nicio reflectare la suprafeta terenului.

Explorare geofizica pentru carbuni de varsta pliocena din bazinul carbonifer Motru. S-au efectuat masuratori ERT pe profile, care au conturat zonele cele mai favorabile pentru exploatarea acestei resurse.

Tomografie de rezistivitate intr-un depozit de deseuri

Studiul unei scurgeri de apa din reteaua de alimentare a unei locuinte aflata intr-un cartier rezidential din Bucuresti. Cerinta a fost aceea de a localiza zona in care se produceau pierderi semnificative. Masuratorile au fost efectuate de doua ori, inainte si dupa intreruperea alimentarii din retea, utilizand unele dispozitive electrice conventionale (dipol-dipol si Schlumberger) si unul neconventional (“L”).

Scanare magnetica a amplasamentului pe care urma sa se construiasca un complex comercial. Au fost puse in evidenta resturi ale unor conducte de transport a produselor petroliere.

Scanarea utilitatilor cu metoda ERT. Pe langa coloana litostratigrafica, au fost evidentiate doua conducte metalice, apartinand retelelor de utilitati aflate anterior pe amplasament. Masuratorile ERT au fost efectuate pe cateva profile paralele si au fost insotite si de masuratori ale campului magnetic total.


                                                           

Contact

S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L.
str. Buzesti nr.61, bl.A6. ap.29, Bucuresti
Tel: +40 745 182 711
Email: office@geomathics-one.ro